Kali iotua - (KI)

Thương hiệu: Việt Nam | Hóa chất, Thí nghiệm, 

Đánh giá

:

Giá

:

Liên hệ

Mô tả :

+     Đóng hộp nhựa trắng

+     Khối lượng: 100g

+     Độ tinh khiết > 99,5%

+     Xuất xứ: Việt Nam

CÓ CHIẾT KHẤU HẤP DẪN VỚI ĐƠN HÀNG LỚN.

CÓ CHIẾT KHẤU HẤP DẪN VỚI ĐƠN HÀNG LỚN.

CHUẨN BỊ HÀNG NHANH CHÓNG.

CHUẨN BỊ HÀNG NHANH CHÓNG.

TƯ VẤN NHIỆT TÌNH, HỖ TRỢ TỐI ĐA.

TƯ VẤN NHIỆT TÌNH, HỖ TRỢ TỐI ĐA.

CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐỎ VAT HOẶC HÓA ĐƠN CỬA HÀNG.

CUNG CẤP HÓA ĐƠN ĐỎ VAT HOẶC HÓA ĐƠN CỬA HÀNG.

* Khái niệm:
Kali iotua là hợp chất vô cơ có công thức hóa học KI. Đây là muối iotua phổ biến nhất trên thị trường, với sản lượng khoảng 37.000 tấn năm 1985. KI ít hút ẩm hơn so với NaI. Muối KI để lâu hoặc không nguyên chất thường có màu vàng.
* Cấu trúc:
Kali iotua là hợp chất ion, cấu trúc tinh thể ở dạng như muối ăn NaCl.
* Điều chế:
KI thường được điều chế bằng phản ứng giữa KOH và iốt: 6KOH + 3I2 → 5KI + KIO3 + 3H2O
* Ứng dụng:
KI với liều lượng 130 mg thường được dùng cho mục đích cấp cứu phơi nhiễm phóng xạ.
KI cũng được sử dụng trong dạng dung dịch bão hòa với khoảng 1000 mg KI/ml.
KI hoặc KIO3 thường được trộn vào muối ăn làm muối iốt.[1]
* Tính chất:
- Hóa vô cơ
Ion iođua bị oxi hóa thành iốt tự do bởi các chất oxi hóa mạnh như axit sunfuric đặc, kali pemanganat, khí clo:

4KI + 2CO + O2 → 2K2CO3 + 2I2
Phản ứng này dùng để phân tách iod từ chất thiên nhiên.

Cũng giống như các muối iodua khác, KI tạo muối triiođua I3- khi xử lý với I2:

KI(l) + I2 (r) → KI3 (l)
KI cũng được sử dụng trong việc tráng phim:

KI(l) + AgNO3 (l) → AgI(r) + KNO3 (l)
- Hóa hữu cơ
Trong lĩnh vực này, KI được sử dụng như 1 nguồn cung cấp iốt cho các phản ứng tổng hợp hữu cơ, ví dụ như phản ứng điều chế các muối arenediazonium

zalo