CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HÓA CHẤT VÀ THIẾT BỊ HOA VIỆT

Tất cả sản phẩm

Acetic acid - CH3COOH - Xilong

Liên hệ

Xem nhanh
CỐC THỦY TINH CHỊU NHIỆT

Liên hệ

Cốc thuỷ tinh chịu nhiệt loại tốt, bền, có mỏ 🧪 Dùng để khuấy t...

Xem nhanh
Thimerosal - C9H9HgNaO2S

Liên hệ

Xem nhanh
Carbon Active (C) Than - DaoMao

Liên hệ

Xem nhanh
Phenolphthalein - C20H14O4

Liên hệ

Xem nhanh
Sodium Molybdate - Na2MoO4.2H2O

Liên hệ

Xem nhanh
Methyl Violet - C24H28N3Cl

Liên hệ

Xem nhanh
Methyl Thymol Blue - C37H44N2O13S

Liên hệ

Xem nhanh
Methyl Orange - C14H14N3NaO3S

Liên hệ

Xem nhanh
Malachite Green - C23H25ClN2

Liên hệ

Xem nhanh
Potassium bromate (KBrO3)

Liên hệ

Xem nhanh
Phosphoric acid - H3PO4

Liên hệ

Xem nhanh
Eriochrome Black T (C20H12N3O7SNa)

Liên hệ

Xem nhanh
zalo